кандидат економічних наук, доцент
Шевченко Любов Ярославівна

завідувач кафедри обліку та аудиту
(період 2015-2017 рр.)

 

доктор економічних наук, доцент
Кожухова Тетяна Валеріївна

завідувач кафедри обліку та аудиту
(період 2017-2018 рр.)

 

Історія кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту є однією з найстаріших кафедр університету. Вона була організована ще на початку створення ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

Після структурної та науково-організаційної перебудови кафедри в 2015 р колектив очолила к.е.н., доцент кафедри Шевченко Любов Ярославівна.

У 2017 р. кафедру очолила д.е.н., доцент Кожухова Тетяна Валеріївна.

Станом на 01.01.2018 року кафедра обліку та аудиту забезпечує підготовку студентів за напрямами підготовки та спеціальностями:

6.030506 «Облік і аудит» (ступінь «Бакалавр»);

071 «Облік і оподаткування» (ступінь «Бакалавр», «Магістр»);

За період свого існування колектив кафедри підготував понад 300 фахівців з обліку та аудиту для України та інших країн.

До професорсько-викладацького складу кафедри залучено викладачів, які приймали участь у міжнародних проектах та пройшли стажування у вищих навчальних закладах країн-партнерів. Усі викладачі мають вищу базову освіту та систематично підвищують кваліфікацію за спеціальністю в ВНЗ та установах за профілем кафедри як в Україні, так і за кордоном у Міжнародному інституті інноваційних наук (Польща), Міжнародному інституті ім. Шиллера (м. Париж, Франція). Застосовуються різні форми підвищення кваліфікації - стажування, закордонні відрядження, участь у роботі конференцій, семінарів та ін.

Важливим інструментом підготовки  фахівців з обліку і оподаткування як для українського, так і зарубіжного ринку праці, який використовується колективом кафедри, є міжнародні тренінги та майстер-класи для студентів.

Кафедра обліку та аудиту має багаті наукові традиції. За період існування кафедри її колективом підготовлено та опубліковано навчальних посібники та монографії.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено