Монографії

There is no translation available.

Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки:

монографія / – Кривий Ріг: Вид., 2017. – 408 с.

ISBN 978-617-7553-39-6

У монографії представлене всебічне дослідження сучасного стану та перспектив розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Результати досліджень з питань теорії, методики та практики обліку, контролю, аналізу, оподаткування та економічної безпеки підприємств мають вагому практичну цінність.
Призначено  для  науковців,  викладачів,  аспірантів,  студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців-практиків, представників органів державної влади.

Зміст:

  • Розділ 1. Сучасні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення.
  • Розділ 2. Проблемні аспекти та перспективи розвитку контрольно-аудиторської діяльності.
  • Розділ 3. Проблемні аспекти економічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання.
  • Розділ 4. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства.
  • Розділ 5. Тенденції та пріоритети ефективного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобалізації

 

 Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку:

монографія / – Кривий Ріг: Вид. , 2018. –173 с.

 

  У монографії представлено всебічне дослідження сучасного стану та перспектив розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів. Результати досліджень з питань теорії, методики та практики обліку, контролю, аналізу, оподаткування та фінансового менеджменту підприємств мають вагому практичну цінність.  Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, фахівців-практиків, представників органів державної влади.

 

 

Призначено  для  науковців,  викладачів,  аспірантів,  студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців-практиків, представників органів державної влади.

Зміст:

  • Розділ 1. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПУБЛІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ.
  • Розділ 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МЕНЕДЖМЕНТУ БІЗНЕС СТРУКТУР.
  • Розділ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.
  • Розділ 4. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ, АУДИТІ, ОПОДАТКУВАННІ.
  • Розділ 5. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено