Навчально-методичні видання

There is no translation available.

2015 р.

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку в управлінні підприємством» [Текст]: для студ. спец. «Облік і аудит», ступінь спеціаліст / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган - Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2015. – 68 с.

2016 р.

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий облік 1» [Текст]: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган - Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. – 163 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Аудит"[Текст]: для студ. спец. 6.03050901 «Облік і аудит», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган - Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. – 32 с.
 3.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік 2"[Текст]: для студ. спец. 6.03050901 «Облік і аудит», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган - Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. – 54 с pdf . (460 KB)
 4. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація бухгалтерського обліку в управлінні підприємством"[Текст]: для студ. спец. 7.03050901 «Облік і аудит», ступінь спеціаліст / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган - Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2016. – 41
 5. Аудит [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / М.Т. Шендригоренко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. обліку та аудиту. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 65 с.
 6. Внутрішній господарський контроль [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / М.Т. Шендригоренко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. обліку та аудиту. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 61 с.
 7. Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / М.Т. Шендригоренко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. обліку та аудиту. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 75 с.

2017 р.

 1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Аудит в банках» [Текст]: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 40 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» [Текст]: для студ. всіх спеціальностей, ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко, О.С. Роєва – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 68 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Облік і звітність в банках» [Текст]: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко– Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 68 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Облік і звітність в галузях економіки» [Текст]: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 58 с.
 5. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Облікова політика» [Текст]: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко– Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 50 с.
 6. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Оподаткування в банках» [Текст]: для студ. спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко, О.С. Роєва – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 54 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансовий облік» [Текст]: для студ. всіх спеціальностей, ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко, О.С. Роєва – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2018. – 80 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансовий облік 1» [Текст]: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко, О.С. Роєва – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 83 с.
 9.   pdf Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансовий облік 2» [Текст]: для студ. спец. 071 «Облік і оподаткування», ступінь бакалавр / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. обліку та аудиту; Л.Я. Шевченко, О.С. Роєва – Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2017. – 82 с. (460 KB)
 10. Внутрішній аудит [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / М.Т. Шендригоренко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. обліку та аудиту. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017.– 54с.
 11. Аналіз господарської діяльності [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / М.Т. Шендригоренко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. обліку та аудиту. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 66 с.
 12. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. / М.Т. Шендригоренко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. обліку та аудиту. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 60 с.
 13. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. /М.Т. Шендригоренко, О.С. Роєва; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. обліку та аудиту. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 62 с
 14.   pdf Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : метод. рек. до вивч. дисц. /Ю.В. Штик; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. обліку та аудиту. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 80 с. (585 KB)
 1.  

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено