Дипломування

There is no translation available.

Керівники  кваліфікаційних робіт

з освітньої програми «Облік і оподаткування»,

спеціальності  071 «Облік і оподаткування»

 

з/п

П.І.Б.

ЗВО

Керівник дипломної роботи

Тема дипломної роботи

 (українською)

ОО-19 М

1.

Єрохін Олексій Володимирович

к.е.н., доцент Шевченко Л.Я.

Облік і аудит реалізації готової продукції

2.

Землянікіна Анастасія Олегівна

к.е.н., доцент Шевченко Л.Я.

Облік і оподаткування розрахунків з оплати праці

3.

Коваленко Віолета Миколаївна

к.е.н., доцент Штик Ю.В.

Облік і аудит витрат на оплату праці

4.

Мушта Денис Вадимович

д.е.н., доцент Кожухова Т.В.

Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками

5.

Семенко Карина Миколаївна

к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т.

Облік і контроль операцій з готівкою на підприємстві

6.

Харламов Іван Олександрович

к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т.

Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості

Зав. кафедри  обліку та аудиту                                                                                                               М.Т. Шендригоренко

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено