ПІДГОТОВКА ДО ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ»

There is no translation available.

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», кафедра обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського продовжує здійснювати навчання здобувачів вищої освіти на умовах дистанційної освіти.

Дистанційний режим роботи організовується за допомогою електронного забезпечення навчання Moodle та Skype.

Дистанційний режим роботи - це форма організації навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи, що забезпечується використанням інформаційних технологій для інтерактивної індивідуальної роботи із здобувачами вищої освіти та виконання посадових обов’язків.

13 квітня 2020 року, згідно із затвердженим розкладом занять к.е.н., доцентом Шевченко Л.Я. буде проведено за допомогою електронного забезпечення навчання Moodle та Skype лекційне заняття з навчальної дисципліни «Облік у галузях економіки» , яке проводитиметься для групи ОО – 17 за освітньою програмою «Облік і оподаткування».

Тема лекції - «Облік на автотранспортних підприємствах», котра проводиться в рамках відповідного курсу.

Мета проведення цієї лекції – це формування стійкої системи знань з теоретичних питань обліку на автотранспортних підприємствах а також формування практичних навичок при здійсненні облікових робіт.

Згідно з планом передбачається розгляд таких лекційних питань: 1. Види автотранспортних послуг, організація і ліцензування автоперевезень.

2. Пасажирські перевезення.

3. Класифікація автотранспортних послуг.

4. Структура автопарків.

5. Особливості обліку на автотранспортних підприємствах.

Рекомендована література:

1. Хомина П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей. Тернопіль: Астон, 2018. 288 с.

2. Газета «Бухгалтерія». База аналітичних матеріалів і нормативних документів 

 

 

 

К.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту Л.Я. Шевченко

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено