• Українська (Україна)
 • Russian (Russia)
 • English (United Kingdom)

Штик Юлія В`ячеславівна – доцент кафедри

Штик Юлія В`ячеславівна – доцент кафедри

Номер телефону:

+38 (066) 983- 63 - 96

 E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ORCID

0000-0002-3988-6641

 Google Scholar

SHTYK YULIIA – Юлія Штик – Юлия Штык

 Освіта

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2008 р., спеціальність магістр з облік і аудиту.

 Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

 Наукове звання

 

Наукові інтереси

облік виплат працівникам

аналіз розрахунків за виплатами працівникам України

проблемні питання обліку екосистемних послуг

облік природного капіталу

 

Дисципліни, що викладає

Бухгалтерський облік

Адміністрування податків

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік у бюджетних установах

Звітність підприємства

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облік у недержавних фінансових установах

 Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

 Д – 2015 – 1 «Облікове забезпечення управління винагородами персоналу в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005053)

Д – 2017 -2 «Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні» (2017 – 2022 рр. Знаходиться на реєстрації в УкрІНТЕІ)

 Виконання дослідницьких робіт на замовлення підприємств та організацій

 «Науково - методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «Техснаб»  (2016 р.).

 «Науково - методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві «КРОМ» (2017р.).

 «Облік і аналіз туристичних послуг суб’єктів підприємницької діяльності України» (2018р.).

Монографії

 1. Бухгалтерський облік винагород працівникам торговельно-виробничих підприємств: [монография] / [Ю.В. Штик]. – Донецк: ДонНУЭТ, 2017. – 113 с.

 

Навчальні посібники

 1. 1. О. М. Брадул, В. А. Шепелюк, Л. Я. Шевченко, С. Б. Шипіна, П.Д. Каминський, Штик Ю.В.. Управлінський облік. Навчально-методичний посібник. Магнолія . м. Львів. – 2016 рік. С. – 113.

Статті за останні пять років 

 1. Shevchenko Liubov Ya., Kozhuhova Tetiana V., Shendryhorenko Maryna T., Shtyk Yuliia V., Gudz Juir F. RAW-MATERIALS POTENTIAL OF CORPORATE ENTERPRISES: TOPICAL QUESTIONS OF ACCOUNTING, ANALYTICAL PROCUREMENT AND FINANCIAL. - Academy of Accounting and Financial Studies Journal. – 2018. - Vol. 22. – Issue 3 https://www.scopus.com/authid/ detail.uri?authorId=57201638275 (видання входить до міжнар. наукометр. бази Scopus).
 2. Штик Ю.В., Плис Н. Аналіз змін утримань із заробітної плати у 2016 році / Ю.В. Штик // -  Економіка. Фінанси. Право – 2017. – 3 – С.34-39.
 3. Штик Ю.В., Карченкова А. Порявняльна характеристика обліку доходів і видатків бюджетної установи за новим та старим планом рахунків / Ю.В. Штик // Науковий Вісник Мукачевського державного університету – 2017. – 5. – С. 67-75.
 4. Штик Ю.В. Система інтегрованої звітності щодо винагород працівникам у контексті МСФЗ / Ю.В. Штик // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Економічні науки, 2017. – І. – С. 167 – 175.
 5. Штик Ю.В. Особливості автоматизації обліку винагород працівникам / Ю.В. Штик // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Економічні науки, 2016. - Вип. 64. I     - С. 168 – 174.
 6. Штик Ю.В. Формування облікової політики щодо винагород працівникам/ Ю.В. Штик // Торгівля і ринок – 2017. – 4. – С. 34 – 42.
 7. Штик Ю.В. Особливості податкового обліку заробітної плати з урахуванням змін у 2017 році / Ю.В. Штик // Економіка. Фінанси. Право. – 2017.
 8. Штик Ю. В. Винагороди працівникам як об’єкт бухгалтерського обліку: термінологічний аспект та класифікація / Ю. В. Штик // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – № 4 (224). – С. 28–42. Штик Ю. В. Системи винагород працівникам: зарубіжний досвід / Ю. В. Штик, Е. С. Гейєр // Бізнес Інформ. – 2015. – №4. – С. 52–57.
 9. Штик Ю. В. Фінансові та нефінансові показники щодо винагород працівникам як складова інтегрованої звітності підприємства / Ю.В. Штик // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – №8. – С. 27–33.
 10. Штик Ю. В. Винагороди працівникам як найважливіший стимул до підвищення їх професійної активності / Ю. В. Штик, Е. С. Гейєр // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава : ПУЕТ, 2015. – №5 (67). – С. 81–87.
 11. Штик Ю. В. Застосування методик актуарної оцінки щодо винагород працівникам для цілей формування фінансової звітності підприємств / Ю. В. Штик // Науковий вісник Херсонського державного університету : Серія «Економічні науки» : у 3-х частинах. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 12. – Ч. 3. – С. 186–190.
 12. Штик Ю. В. Формування облікової політики щодо витрат на оплату праці в Україні / Ю.В. Штик // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – №1/1. – С. 28–34.
 13. Штик Ю. В. Подання інформації про винагороди працівникам у фінансовій звітності / Ю. В. Штик // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – №8/1. – С. 37–41.
 14. Штик Ю. В. Проблеми обліку винагород працівникам відповідно до національних та міжнародних стандартів / Ю. В. Штик // Вісник доннует. - №2 (63) /2016.
 15. Штик Ю. В. Організація обліку винагород працівникам / Ю. В. Штик // Вісник доннует. - №1 (62) /2015.
 16. Штик Ю.В. Теоретичне обґрунтування сутності винагород працівникам // Торгівля і ринок України – Вип.38 – 2015. – 67-78.
 17. Штик Ю.В. Конвергенція фінансової і нефінансової (соціальної) звітності / Ю.В. Штик, О.С. Різва // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – №3/1. – С. 40–47.
 18. Штик Ю.В. Винагороди працівникам: відображення у фінансовій звітності підприємств за умов використання МСФЗ / Ю.В. Штик // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Економічні науки, 2018. - Вип. 68.1 - С. 204 – 213.
 19. Штик Ю.В. Організація первинного обліку винагород працівникам / Ю.В. Штик // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Економічні науки, 2017. -  Вип. 67. I     - С. 100 – 107.
 20. Штик Ю.В. Вплив інтегрованого підходу до побудови систем винагород працівникам на облік винагород працівникам// Торгівля і ринок України – Вип.1(43) – 2018. – 137-143.
© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено