• Українська (Україна)
 • Russian (Russia)
 • English (United Kingdom)

Шевченко Любов Ярославівна – доцент кафедри

 

 
Шевченко Любов Ярославівна – доцент кафедри

Номер(и) телефону: 

+38 (067) 539-53-13

 E-mail: 

shevchenko Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ORCID

0000-0003-0900-0640

 Google Scholar

Liubov Shevchenko – Любов Шевченко - Любовь Шевченко

 Освіта

Дніпропетровський СГІ, 1989 р., спеціальність «Економіка і організація господарства», кваліфікація економіст – організатор.

Криворізький технічний університет, 2007 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістр з обліку і аудиту.

 

Науковий ступінь

 

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Бухгалтерський облік та аналіз ресурсного потенціалу корпорацій»

Наукове звання

Наукові інтереси

Інтегрований облік, теорія та методологія

Облік ресурсного капіталу корпорацій

Дисципліни, що викладає

Бухгалтерський облік

Фінансовий облік

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

Облікова політика

Облік і звітність в галузях економіки

Облік і звітність в банках

Аудит в банках

Оподаткування в банках

 

Науково-дослідна робота

 

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

                        

                            Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д – 2015 – 1 «Облікове забезпечення управління винагородами персоналу в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005053)

Д – 2017 -2 «Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні» (2017 – 2022 рр. Знаходиться на реєстрації в УкрІНТЕІ)

 

Виконання дослідницьких робіт на замовлення підприємств та організацій

 «Науково-методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «Техснаб» (2016 р.)

 «Науково-методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві «КРОМ» (2017 р.)

 Автор має понад 64 наукові публікації в сфері обліку та аудиту

    

Монографії

 1. Методика бухгалтерського обліку ресурсного потенціалу в інтегрованій КІСК: [монографія] / [Л.Я. Шевченко]. – Київ: НАСОЛ, 2013. –  246 с.
 2. Бухгалтерський облік ресурсів корпорації [монографія] / [Л.Я. Шевченко] ПВНЗ «ІДА», - Кривий Ріг, 2015 р.,131с.
 3. Розвиток концепції бухгалтерського обліку на основі інституційних підходів та бенчмаркингу: [монографія] / [Л.Я. Шевченко, Ф.Ф. Бутинець] - Вінниця, Рута, 2015,- 57 с.
 4. Обліково – аналітичне забезпечення управління ресурсним потенціалом корпорацій в сучасних умовах. //Л.Я. Шевченко/ Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки Колективна монографія– Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2017. – 406 с. (С. 112 – 122)
 5. Шевченко Л.Я. Організаційні аспекти проведення аналізу ресурсного потенціалу корпорації /Л.Я. Шевченко// Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку: монографія   – Кривий Ріг: Вид., 2018. –  С. 71 - 82.

 Навчальні посібники

 • Бухгалтерський облік (особливості ведення на гірничо-збагачувальних комбінатах України): [навчальний посібник] / За редакцією В.Я.Нусінова. – Кривий Ріг: КТУ, 2010. – 637 с. (загальний обсяг 4,3 друк. Арк., особисто автору належить 0,24 друк. Арк.: уточнено організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку ресурсів корпорацій на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів).
 • Управлінський облік: Навчально - методичний посібник / Л.Я.Шевченко, В.А. Шепелюк Видавництво «Донат», м. Кривий Ріг 2017 – 114 С.
 • Управлінський облік: Навчально - методичний посібник / Л.Я.Шевченко, О.М. Брадул, В.А. Шепелюк - Видавництво «Кондор» м. Кривий Ріг 2017 – 349 С

 Статті за останні три роки

 1. ШевченкоЛ.Я. Роль інтегрованого обліку в оцінці перспектив діяльності суб’єктів господарювання.  / Л.Я. Шевченко //. Вісник Одеського національного університету / Серія: Економіка. – 2016. – № 2 (21).  С. 214 – 219.
 2. ШевченкоЛ.Я. Сутність інтегрованого обліку та його складові. / Л.Я.Шевченко //. Науковий вісник Ужгородського національного університету / Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – № 6 (ч.3).  С. 134 – 137.
 3. ШевченкоЛ.Я. Бюджетне планування як складова системи інтегрованого обліку. / Л.Я.Шевченко //. Науковий вісник Мукачівського державного університету / Серія:  Економіка та суспільство. – 2016. – № 2.  С. 754 – 757.
 4. Шевченко Л.Я. Концепция интегрированной системы бухгалтерской отчетности на современном этапе / Л.Я. Шевченко, Алеева Е.О., Рыжук Л.О. //. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково – практичної конференції «Актуальні проблеми соціально – економічних систем в умовах трансформаційної економіки» - 2016- ч.5, С.20-24. Шевченко Л.Я. Інтегрована звітність корпоративних підприємств: сутність, сучасний стан, необхідність глобального впровадження в Україні /Л.Я. Шевченко, В.А. Яновський // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції - Менеджмент, аудит та фінанси: стан, проблеми та науково – економічний розвиток, м. Дніпро, НЕО Перспектива, 2016. С.179-183.
 5. ШевченкоЛ.Я. Інвентаризація виробничих запасів на підприємствах як метод внутрішнього контролю й аудиту /Л.Я.Шевченко, М.Т. Шендригоренко //. Електронне наукове фахове видання Східна Європа, Випуск 4 (04) 2016, м. Дніпро. – С. 421-425.
 6. ШевченкоЛ.Я. Інтегрований облік в управлінні процесом оподаткування підприємства / Л.Я.Шевченко //. Науково – виробничий журнал «Облік і фінанси» м. Київ, 2016,- С.245 – 250.
 7. Shevchenko L. INTEGPATED ACCOUNTING DEVELOPMENT ON PRINCIPLES OF BENCHMARKING /L.Shevchenko //. Economics and finance, Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017 P. 259 – 266.
 8. Shevchenko L. ANALYTICAL PROVIDING OF STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT ACTIVITY OF CORPORATE ENTERPRISES /L.Shevchenko //. Economics and finance, Venecuela, 2017. P. 312 – 316.
 9. ШевченкоЛ.Я. Розвиток концепції інтегрованого обліку на основі інституційного підходу та бенчмаркингу / Л.Я.Шевченко //. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету «Економіка та суспільство» 2017 - С. 806 – 812.
 10. ШевченкоЛ.Я. Формування концептуальних засад обліку трудових ресурсів в інформаційній системі корпорацій / Л.Я.Шевченко //. Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» 2017- С. 937 – 940.
 11. Shevchenko L. The Influence of the Military and Political Shocks on the Economic Potential of Agribusiness in Ukraine. // Shendryhorenko M., Iunatskyi M., Gudz Iurii., Bulhakova O./. Journal of Entrepreneurship Education (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651 2017 С.1-17 (Scopus)
 12. ШевченкоЛ.Я. Ідентифікація особливостей функціонування корпорацій для цілей бухгалтерського обліку / Л.Я.Шевченко, Е.С. Гейєр //. Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ»..№ 1 (66) 2017 – С. 175 – 185.
 13. Шевченко Л.Я. Економічний зміст і структура ресурсного потенціалу корпорацій: обліковий вимір. Торгівля і ринок України: тематичний збірник наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. — 120 с.- С. 86-96
 14. Шевченко Л.Я. Перспективи інтегрованого обліку в Україні. Економічні студії. Науково – практичний журнал – м. Львів 1(19) березень 2018 – 95 с.- С. 82 – 87
 15. Шевченко Л.Я., Карченкова О.Л. pdf Аудит кредитних операцій комерційного банку (250 KB) . / Випуск 2 (14) 2018 "Економічного вісника Запорізької державної інженерної академії" – 139с. – С. 134 – 139
 16. Шевченко Л.Я., Шендригоренко М.Т pdf Сучасні проблеми організації обліку виробничих запасів на підприємстві та напрями їх вирішення (173 KB) /Л.Я. Шевченко, М.Т. Шендригоренко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - Випуск 32/2018. - 2018. - прийнята до друку
 17. Шевченко Л.Я. pdf Організаційно – методичне забезпечення аналізу ресурсного потенціалу корпорацій (370 KB) [Електронний ресурс] / Л.Я. Шевченко// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. - № 6 (17) Режим доступу до ресурсу: http: //www.eastermeurope-edm.in/ua/17-2018-ukr
 18. Shevchenko Liubov Ya., Kozhuhova Tetiana V., Shendryhorenko Maryna T.,Shtyk Yuliia V., Gudz Juir F. pdf RAW-MATERIALS POTENTIAL OF CORPORATE ENTERPRISES: TOPICAL QUESTIONS OF ACCOUNTING, ANALYTICAL PROCUREMENT AND FINANC (223 KB) I. Academy of Accounting and Financial Studies Journal
 19. Шевченко Л.Я., Шендригоренко М.Т. pdf Показники оцінки фінансово -інвестиційних ресурсів корпоративних підприємств (485 KB) [Електронний ресурс] / Л.Я. Шевченко, М.Т. Шендригоренко// Приазовський економічний вісник.- 2019.- № 2(13). - Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-13
 20. Шевченко Л.Я. pdf Комплексна методика бухгалтерського обліку ресурсного потенціалу в інтегрованій КІСК (158 KB) [Електронний ресурс] / Л.Я. Шевченко// Інфраструктура ринку. – 2019. - № 29. - Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/97.pdf

 Конференції за останні три роки

 

 1. Шевченко Л.Я. Попереджуючі індикатори та історичні показники в системі інтегрованого обліку /Л.Я. Шевченко // I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. 48-51 С.

 2. Шевченко Л.Я. Сущность методологии интегрированного учета /Л.Я. Шевченко // Международная научно-практическая конференция «Развитие финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях новой глобальной реальности», посвященной20-летию ЕНУ им. Л.Н.Гумилева  Казахстан 2016г. 34-36 С.

 3. Шевченко Л.Я. Особливості формування обліку капітальних інвестицій в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку /Л.Я. Шевченко, В.Ю. Савенко // I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. 51-54 С.

 4. Шевченко Л.Я. Порівняльна характеристика рівня середньої заробітної плати в Україні та країнах Європи /Л.Я. Шевченко, Ю. Ніколайчук // I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. 81-83 С.
 5. Шевченко Л.Я. Організація внутрішньогосподарського контролю грошових коштів та документів в касі підприємства /Л.Я. Шевченко, М.Т. Шендригоренко // Матеріали VI Міжнародної науково – практичної конференції м. Люблін, Польща. 2017. – С. 106 – 109.

 6. Шевченко Л.Я. Особливості обліку товарів в аптечному бізнесі /Л.Я. Шевченко, О – Ф. Кєтінг // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. наук.- практ. конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг : 2017. – С. 57 – 60.

 7. Шевченко Л.Я. Проблеми та шляхи реформування банківської системи України /Л.Я. Шевченко, В.Ю. Савенко // Модернізація фінансово – кредитної системи України: виклики глобалізації: матеріали І Всеукр. наук.- практ. конф. (24 березня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг : 2017. – С. 87 – 91

 8. Шевченко Л.Я. Інтегрована звітність підприємств: сучасний стан та перспективи розвитку./Л.Я. Шевченко, В.Т. Авдишева // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. Наук.- практ. Конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 12-18

 9. Шевченко Л.Я. Інтегрована звітність. / Л.Я. Шевченко, К.М. Кошова // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. Наук. - практ. конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 489-493

 10. Шевченко Л.Я. Досвід країн ЄС у формуванні облікової політики підприємств з врахуванням вимог європейського законодавства. /Л.Я. Шевченко, Г.П. Петрик // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. Наук. - практ. Конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 133 -135

 11. Шевченко Л.Я. Організація бухгалтерського обліку в умовах інтеграції та глобалізації. / Л.Я. Шевченко, Т.С. Попозогло // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. Наук. - практ. Конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 143-148

 12. Шевченко Л.Я. Інтегрований облік та інтегрована звітність в сучасній обліково – аналітичній системі /Л.Я. Шевченко, Т.С. Попозогло//. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. Наук.- практ. Конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 148-151

 13. Шевченко Л.Я. Інтегрована звітність: переваги та недоліки / Л.Я. Шевченко, К.М. Семенко //. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. Наук.- практ. Конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 168-171.

 14. Шевченко Л.Я. Порівняльна характеристика ПСБО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». / Л.Я. Шевченко, Д. Є. Євдокимова // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. Наук.- практ. Конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 49 - 52

 15. Шевченко Л.Я. Реформування бухгалтерського обліку в умовах інтеграції України у світове співтовариство / Л.Я. Шевченко, А. Г. Петренко// Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. Наук.- практ. Конф. (25 травня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 505 – 508.

 16. Шевченко Л.Я. Як змінюється валютний курс під впливом різних факторів. / Л.Я. Шевченко, Ю. І. Ніколайчук // Модернізація фінансово – кредитної системи України: виклики глобалізації: матеріали І Всеукр. наук.- практ. конф. (24 березня 2017 р). [Електронний ресурс]. – Кривий Ріг: 2017. – С. 87 - 91

 17. Шевченко Л.Я., Карченкова О.Л.. Управлінський облік і контроль в системі сучасного менеджменту. / Шевченко Л.Я.,  Карченкова О.Л..// Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів, 21 квітня 2018 року.  – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ,  2018. – 300 с. – С. 70 – 73.

 18. Шевченко Л.Я., Поплавський О.О. Статус криптовалюти в Україні /Шевченко Л.Я., Поплавський О.О.  // Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції (20 березня 2018 року). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018. - 636 с. – С. 612 – 616.

 19. Шевченко Л.Я., Бейгул А.О. Іноземні інвестиції в Україні / Шевченко Л.Я., Бейгул А.О. // Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції (20 березня 2018 року). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018.- 636с. – С.330 – 333.

 20. Шевченко Л.Я., Панасенко А.О. Основні проблеми системи внутрішнього контролю банків та їх вирішення /Шевченко Л.Я., Панасенко А.О.// Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції (20 березня 2018 року). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2018. - 636 с. – С. 147 – 150.

 

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено