Роєва Ольга Сергіївна – асистент кафедри

 

Роєва Ольга Сергіївна – асистент кафедри

Номер телефону:

+38 (096) 370- 90 - 00

 E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ORCID

0000-0003-2964-8188

 

Google Scholar

Roeva Olga – Ольга Роєва – Ольга Роева

 

Освіта

Криворізький технічний університет, 2006 р., спеціальність магістр з облік і аудиту.

 

Науковий ступінь

 

Наукове звання

 

Наукові інтереси

аудит запасів

аналіз фінансового стану підприємств гірничо-металургійного комплексу України

бухгалтерський облік виробничих запасів

внутрішній аудит

оцінка виробничих запасів

проблемні питання оподаткування операцій з виробничими запасами

управлінський облік

фінансова звітність підприємств гірничо-металургійного комплексу України

 

Дисципліни, що викладає

Аналіз господарської діяльності

Бухгалтерський облік

Внутрішній господарський контроль

Звітність підприємств

Облік і оподаткування суб’єктів господарювання в Україні

Облік та адміністрування податків

Облікова політика

Облік у банках

Облік у бюджетних установах

Оподаткування у банках

Фінансово-інвестиційний аналіз

Фінансовий аналіз

Фінансовий облік

Фінансовий облік 1

Фінансовий облік 2

 

Науково-дослідна робота

 

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

 

Держбюджетна науково-дослідна тематика

 

Д – 2015 – 1 «Облікове забезпечення управління винагородами персоналу в умовах застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005053)

Д – 2017 -2 «Сучасні аспекти та методологія інтегрованого обліку в Україні» (2017 – 2022 рр. номер державної реєстрації 0118U001371)

 

Виконання дослідницьких робіт на замовлення підприємств та організацій

«Науково - методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на ТОВ «Техснаб»  (2016 р.).

«Науково - методичні рекомендації з формування облікової політики та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві «КРОМ» (2017р.).

«Облік і аналіз туристичних послуг України у ТОВ «КРОМ» (2018 р.).

 Автор понад 70 наукових публікацій в сфері обліку  і оподаткування

 Монографії

Шалімова Н.С., Роєва О.С. Проблемні аспекти використання інвентаризації як аудиторської процедури та джерела аудиторських доказів в процесі виконання завдань з аудиту фінансової звітності /Н.С. Шалімова., О.С. Роєва // Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку: монографія   – Кривий Ріг: Вид. , 2018. –  С. 143– 151. 

Навчальні посібники

 

Статті за останні п`ять років

 1. Роєва О.С pdf Облік витрат виробництва і контроль собівартості продукції в харчовій промисловості. (573 KB) /О.С. Роєва // Вісник ДонНУЕТ. – 2015. – №1 (62). - С. 157 – 163
 2. Роєва О.С. pdf Проблемні питання визнання, обліку та оподаткування малоцінних та швидкозношуваних предметів (636 KB) . /О.С. Роєва // Науковий Вісник Одеського національного університету. –Науки: економіка, політологія, історія.№ 5 (237). – Одеса. – 2016. - С 132-143
 3. Роєва О.С. pdf Methods oт determining minimum sales price and volume, taking into account tax burden. (263 KB) /О.С. Роєва // Науково – виробничий журнал «Облік і фінанси». – Вип.. 2 (72). - Київ, 2016. - С. 131-135.
 4. Роєва О.С. pdf Удосконалення обліку та процесу управління власним капіталом. (576 KB)  /О.С. Роєва // Вісник ДонНУЕТ. – 2016. – №2 (64). - С. 214 – 219.
 5. Роєва О.С. pdf Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України (259 KB) / О.С. Роєва // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 29. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 120-124
 6. Роєва О.С. pdf Проблемні питання визнання економічної сутності виробничих запасів (962 KB) / О.С. Роєва // Економічний аналіз зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль: Видавничо –поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університетц «Економічна думка», 2017- Т.27. - № 1. – С 224-229
 7. Роєва О.С. pdf Удосконалення методики внутрішньогосподарського контролю наявності та руху виробничих запасів підприємства. (376 KB) / О.С. Роєва // Економічний форум: наук. журн. № 3. – Луцьк: Вид. від. ЛНТУ, 2017. - С. 202 - 206
 8. Роєва О.С. pdf Проблемні питання оцінки та контролю виробничих запасів (243 KB) / О.С. Роєва // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 31. – Кіровоград: КНТУ, 2017. – С. 229-235.
 9. Роєва О.С. pdf Облікова політика, як інструмент регулювання організації обліку виробничих запасів на підприємстві (348 KB) / О.С. Роєва // Вісник ДонНУЕТ, – 2017. – №1(66). - С. 155-166
 10. Роєва О.С. pdf Аналіз впливу матеріальних витрат на формування собівартості продукції, робіт чи послуг підприємства (542 KB) / О.С. Роєва // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 33. – Кіровоград: КНТУ, 2018. – С. 199-225.
 11. Роєва О.С. pdf Аналіз фінансового стану підприємств (440 KB) / О.С. Роєва // Молодий вчений: наук. журнал.- Одеса, -№ 5 (57) – 248 с. – Мови: укр., рос., англ., 2018, - С. 323-327
 12. Роєва О.С. pdf Аудит виробничих запасів підприємства (645 KB) [Текст] / О.С. Роєва // Економічні студії: науково-практичний журнал. - Львів. - 2018.- С. 153-158.
 13. Роєва О.С. pdf Вплив інтеграційних процесів обліку на систему інформаційного забезпечення підприємства [ (363 KB) Текст] / О.С. Роєва // Проблеми системного підходу в економіці зб. наук. праць / Національний авіаційний університет. - Київ, 2018.- С. 199-203.
 14. Роєва О.С. Виконання завдань з аудиту елементів та статей фінансової звітності як окремих об’єктів: вимоги та рекомендації Міжнародних стандартів /О.С. Роєва // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 34. – Кіровоград: КНТУ, 2018. – С. 156-160.
 15. Роєва О.С. Аналіз обліково-аналітичного забезпечення діяльності страхових установ [Електронний ресурс] / О.С. Роєва // Приазовський економічний вісник. -2018. - № 6 (11). - Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-6-11

 

Конференції за останні п’ять років

 

 1. Роєва О.С. Оподаткування операцій з МШП /О.С. Роєва// с.149-151.// Майбутнє – аудит: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 4 грудня 2009 р.): тези доповідей / МОН України, Криворізький технічний університет. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – 400с. – С. 175-177.
 2. Роєва О.С. Аналіз витрат водопровідно - каналізаційних господарств /О.С. Роєва// с.149-151.// Майбутнє – аудит: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Кривий Ріг, 15 грудня 2010 р.): тези доповідей / МОН України, Криворізький технічний університет. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2010. – 442 с. – С. 149-151.
 3. Облік «санітарних» витрат// Наука-2011: зб. наук. праць за матеріалами звітної наук. –практ. конф. 2011 – Кривий Ріг: РВВ ВПНЗ «ІДА», 2011
 4. Роєва О.С. Проблемні питання визначення та обліку швидкозношуваних предметів /О.С. Роєва// Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково – практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта, 15-16 квітня 2011). - Ялта, РВНЗ КГУ, 2011.-409 с.– С. 172-174.
 5. Роєва О.С. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства. / О.С. Роєва // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали V Міжнар. Наук.-практ. Конф., (м. Луцьк, 25 травня 2012 р.) / МОН молоді та спорту України, Луцький національний технічний університет. – Луцьк: РВВ Луцького національного університету, 2012. – 320 с. – С.
 6. Роєва О.С. Аналіз структури джерел формування капіталу підприємства. /О.С. Роєва// Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково – практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта, 13-14 квітня 2012). - Ялта, РВНЗ КГУ, 2012.-390 с.– С. 281-284.
 7. Роєва О.С. Усовершенствование организации контроля расчетов с поставщиками «Развитие финансово-кредитной системы Республики Казахстан в условиях новой глобальной реальности», посвященной 20-летиюЕНУ им. Л.Н.Гумилева Казахстан 2016г. - С.22-24
 8. Роєва О.С. Аспекти антикризового управління банківською системою України. I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. с.111-112
 9. Роєва О.С. Готівковий обіг –особливості розрахунку та обліку. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Фінансові технології розв’язання економічних проблем», 2016 (подано до друку)
 10. Роєва О.С. Удосконалення організації обліку виробничих запасів/ Роєва О.С// Майбутнє – аудит: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (17 грудня 2016 р.) ( прийнятті до друку).
 11. Роєва О.С., Реха К.Х. Аналіз змін оподаткування виплат працівникам у 2016 році. I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. С.
 12. Роєва О.С., Книга А.Р. Порівняльна характеристика П (С) БО та М(С)БО. I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. С.
 13. Роєва О.С., Кузьменко А.А. Проблемні питання обліку та аналізу ефективності використання запасів на підприємствах. I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. С.
 14. Роєва О.С., Шклярук А.Р. Теоретичні аспекти визначення поточної дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерського обліку. I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. С.
 15. Роєва О.С., Янковський В.А. Дефініція платоспроможності підприємства та шляхи її підвищення. I Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», - 2016 р. С.
 16. Роєва О.С., Воцко М.В. Основні проблеми бухгалтерського обліку в Україні. Дефініція платоспроможності підприємства та шляхи її підвищення. VII Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», - 2016 р.С. 173- 174.
 17. Роєва О.С., Рубцева А.К. Порівняльна характеристика вимог до ведення бухгалтерського обліку відповідно до українських та міжнародних стандартів. VII Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», - 2016 р.С. 175- 176.
 18. Роєва О.С., Усик П.В. Основні засоби та їх амортизація. VII Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», - 2016 р.- С. 177- 178.
 19. Роєва О.С., Шклярук А.Р. Особливості обліку на комунальних підприємствах. Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки», - 2016 р.С. 303 - 306.
 20. Роєва О.С., Пліс Н.С. Порядок надання допомоги по безробіттю відповідно до українського законодавства. Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Актуальні питання функціонування фінансового ринку в умовах кризових явищ світової економіки», - 2016 р.С. 290- 292.
 21. Роєва О.С. Смоляк А. Обліково аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства // II Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». - Луцьк, 2016 р. с. 148-149
 22. Роєва О.С. Порядок документування господарських операцій / О.С. Роєва // Мікро-, мезо- та макроекономічні аспекти інноваційного розвитку економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молод. Вчених (24 березня 2017 р).- Одеса. – ОНЕУ- 2017 –С. 58-60
 23. Роєва О.С. Інвентаризація та методи її проведення / О.С. Роєва // Економіка та менеджмент 2017: перспективи інтеграції й інноваційного розвитку. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 березня 2017 р).- Дніпро. -2017
 24. Роєва О.С. Удосконалення механізму розрахунків між суб’єктами господарювання / О.С. Роєва // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (13 квітня 2017 р).- Кривий Ріг. –Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017
 25. Роєва О.С., Смоляк А.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства / О.С. Роєва , А.І. Смоляк // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (02 березня 2017 р), вип.. 17.- Тернопіль. -2017 –С. 80-82
 26. Роєва О.С., Ємельянова А.В. Бухгалтерський інжинірінг / О.С. Роєва , А.В. Ємельянова // Економіка, фінанси, бухгалтерський облік: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 лютого 2017 р.). – П.: ЦФЕНД, 2017. – С. 105 - 107.
 27. Роєва О.С., Вальчук Н.В. Оцінка, як елемент методу бухгалтерського обліку / О.С. Роєва , Н.В. Вальчук// Національна економіка в умовах глобалізації: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 березня 2017 р.). – П.: ЦФЕНД, 2017. – С. 65 - 67.
 28. Роєва О.С., Бондаренко А.І. Напрями удосконалення обліку основних засобів / О.С. Роєва , А.І. Бондаренко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (13 квітня 2017 р).- Кривий Ріг. –Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017
 29. Роєва О.С., Бойко О. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами / О.С. Роєва , О. Бойко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (13 квітня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017
 30. Роєва О.С., Ротозєєнко Ю. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку / О.С. Роєва , Ю. Ротозєєнко // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискусу в Україні : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (28 квітня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017 –С. 261-263
 31. Роєва О.С., Козлова В. Методи проведення інвентаризації на торгівельно- виробничих підприємствах / О.С. Роєва , В. Козлова // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискусу в Україні : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (28 квітня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017 –С. 300-302
 32. Роєва О.С. Порядок документування господарських операцій / О.С. Роєва // Мікро-, мезо- та макроекономічні аспекти інноваційного розвитку економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молод. Вчених (24 березня 2017 р).- Одеса. – ОНЕУ- 2017 –С. 58-60
 33. Роєва О.С., Євдокімова Д.Є. Шляхи вдосконалення управління витратами виробництва / О.С. Роєва , Д. Є. Євдокімова// Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (17 березня 2017 р), вип. 17.- Львів. -2017 –С. 30-32
 34. Роєва О.С., Бейгул А.О. Склад та елементи фінансової звітності / О.С. Роєва , А.О. Бейгул // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р). - Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017 – С. 18 - 21
 35. Роєва О.С., Кіпа І.Г. Облік розрахунків з покупцями та замовниками / О.С. Роєва , І.Г. Кіпа // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017 –С. 80 - 82
 36. Роєва О.С., Смоляк А.І. Ризики банкрутства підприємств / О.С. Роєва , А.І. Смоляк // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017 –С. 335 - 337
 37. Роєва О.С., Смоляк А.І. Грошові потоки підприємств / О.С. Роєва , А.І. Смоляк // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі, 2017 –С. 338 - 339
 38. Роєва О.С., Качкан К. Шляхи удосконалення обліку виробничих запасів / О.С. Роєва , К. Качкан // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі, 2017 –С. 75 - 77
 39. Роєва О.С., Качкан К. Організація документообігу на підприємстві / О.С. Роєва , К. Качкан // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі, 2017 –С. 78 - 79
 40. Роєва О.С., Панасенко А.О. Формування професійної компетенції фахівців в галузі бухгалтерського обліку / О.С. Роєва, А.О. Панасенко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. наук.- практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р). - Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі, 2017 –С. 133 - 135
 41. Роєва О.С., Науменко А.В. Перспективи розвитку аудиторської діяльності / О.С. Роєва , А.В. Науменко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі, 2017 –С. 293 - 294
 42. Роєва О.С., Гончаренко Т.М. Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства / О.С. Роєва , Т.М. Гончаренко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер. - конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі, 2017 –С. 313 - 314
 43. Роєва О.С., Омельченко В.С. Удосконалення організації первинного обліку на підприємствах / О.С. Роєва , В.С. Омельченко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. наук.- практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р). - Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі, 2017 –С. 126 - 129
 44. Роєва О.С., Овчаренко К. Аналіз оборотних активів підприємств / О.С. Роєва , К. Овчаренко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер. - конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі, 2017 –С. 327 - 331
 45. Роєва О.С., Семенко К. М. Проблеми та шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості / О.С. Роєва, К. М. Семенко // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. наук.-практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017 – С. 173 - 177
 46. Роєва О.С., Карченкова О. Удосконалення документального оформлення операцій з наявності та руху виробничих запасів / О.С. Роєва, О. Карченкова // Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали І Всеукр. наук.- практ. Інтер.- конф. (25 травня 2017 р).- Кривий Ріг. - Донецький національний університет економіки та торгівлі , 2017 –С. 7- -75
 47. Роєва О.С., Євдокімова Д.Є. Застосування міжнародних стандартів у практиці вітчизняних підприємств. Економічні перспективи підприємництва в Україні // Міжнародна науково практична Інтернет - конференція. ( Суми 26-27 жовтня 2017)
 48. Роєва О.С., Ткачук К.В. Формування обліково - аналітичного забезпечення холдингу //Економічні перспективи підприємництва в Україні. Міжнародна науково практична Інтернет - конференція. ( Суми 26-27 жовтня 2017)
 49. Роєва О.С., Контроль та облік оборотних активів. / О.С. Роєва, О. Бойко // Економіка та управління сучасний стан і перспективи розвитку. Міжнародна наукова практична конференція ( м. Одесса 23-24 листопада 2017 р)
 50. Роєва О.С., Роль облікової політики в системі управління підприємства. Бойко Олена. . Міжнародна наукова практична конференція Економіка та управління сучасний стан і перспективи розвитку ( м. Одесса 23-24 листопада 2017 р)
 51. Роєва О.С., Аудит грошових коштів підприємства. / О.С. Роєва, К. Семенко // Міжнародна наукова практична конференція Економіка та управління сучасний стан і перспективи розвитку ( м. Одесса 23-24 листопада 2017 р)
 52. Роєва О.С., Формування облікової політики на підприємстві. Смоляк А. Міжнародна наукова практична конференція Економіка та управління сучасний стан і перспективи розвитку ( м. Одесса 23-24 листопада 2017 р)
 53. Роєва О.С., Реформування обліку бюджетних установ Овчаренко К. Міжнародна наукова практична конференція Економіка та управління сучасний стан і перспективи розвитку ( м. Одесса 23-24 листопада 2017 р)
 54. Роєва О.С., Переваги застосування міжнародних стандартів фінансової звітності підприємствами України / О.С. Роєва, Ю. Яковенко // Міжнародна наукова практична конференція Економіка та управління сучасний стан і перспективи розвитку ( м. Одесса, 23-24 листопада 2017 р)
 55. Роєва О.С., Кіпа І. Формування облікової політики за міжнародними стандартами Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 15 грудня 2017 р.)
 56. Роєва О.С., Карченкова О. Звітність підприємств в умовах реформування бухгалтерського обліку // Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 15 грудня 2017 р.)
 57. Роєва О.С., Панасенко А. Особливості формування фінансової звітності в державному секторі // Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 15 грудня 2017 р.
 58. Роєва О.С., Бейгул А Формування облікової політики за міжнародними стандартами // Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 15 грудня 2017 р.)
 59. Роєва О.С., Ємельянова А.В оцінка у бухгалтерському обліку // Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 15 грудня 2017 р.)
 60. Роєва О.С., Пересунько К. Переваги та недоліки оподаткування операцій податком на додану вартість // Фінансова система України в умовах економічної та фінансової глобалізації світу. Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 15 грудня 2017 р.)
 61. Роєва О.С., Пересунько К. Стан та перспективи обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект. // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення. Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 22-23 грудня 2017 р.)
 62. Роєва О.С., Омельченко В.С Особливості складання фінансової звітності згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення.. Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 22-23 грудня 2017 р.)
 63. Роєва О.С. Досвіт країн ЄС у формуванні облікової політики підприємств України // Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення.. Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 22-23 грудня 2017 р.
 64. Роєва О.С. Вплив євро інтеграційних процесів на становлення податкового аудиту в Україні [Текст] / О.С.Роєва // Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні: зб. матер. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 27 квітня  2018 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С 215-218.
 65. Роєва О.С. Соціальна звітність :аналіз підходів та перспективи для України [Текст] / О.С.Роєва, О.В. Белецька // Наука та освіта: ключові питання сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 18 травня 2018 року у м. Чернігів: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ». – Обухів: «Друкарик», 2018. – Т.7. – С 80 – 83.
 66. Роєва О.С. Особливості обліку витрат підприємства [Текст] / О.С.Роєва, О.В. Белецька // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: зб. тез доповідей міжнародної наукової інтернет- конференції, 15 травня 2018 р. - Тернопіль. - 2018. вип..29- С 110 – 112.
 67. Роєва О.С. Сутність екологічного аудиту та проблеми його становлення в Україні [Текст] / О.С.Роєва, О.В. Белецька // Сучасні тенденції розвитку світової економіки Збірник наукових праць за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2018.- Харків.-2018. (у друці).
 68. Роєва О.С. Криза банківської системи, як чинник впливу на рівень безробіття в Україні [Текст] / О.С.Роєва, Н.О.Кравченко // Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2018р. Частина 1.- ДДАЕУ, 2018.- 395с. С 359 – 361
 69. Роєва О.С. Особливості оподаткування банківських установ в Україні [Текст] / О.С. Роєва, Т.В. Яновська // Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2018р. Частина 1.- ДДАЕУ, 2018.- 395с. С 358 – 359.
 70. Роєва О.С. Страхування банківської діяльності України [Текст] / О.С. Роєва, Д.О. Сисоєва // Фінансування, інвестування та кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку в кризовій економіці: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2018р. Частина 2.- ДДАЕУ, 2018.- 395с. С. 1838 – 184.
 71. Роєва О.С. Особливості оподаткування податком на прибуток [Текст] / О.С. Роєва, Ю.О. Бауліна // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня. – Кропивницький. – 2018. – (у друці)
 72. Роєва О.С. Сучасна система оподаткування в Україні [Текст] / О.С. Роєва, Д.Є. Євдокимова // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня. – Кропивницький. – 2018. – (у друці)
 73. Роєва О.С. Специфіка застосування програмного забезпечення в бухгалтерському обліку [Текст] / О.С. Роєва // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21-22 березня. – Кропивницький. – 2018. – – (у друці)
© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено